Sakura Gakuin on Niconico to promote Heart No Hoshi

Niconico talkshow + Heart No Hoshi Live Sakura Gakuin 2014 + Games? with Okada Megumi, Kurashima Sara, Isono Rinon, Notsu Yunano – [53:49]