Sakura Gakuin on Niko Niko Feb 2013

Sakura Gakuin on Niko Niko 2013 Feb Part 1 and Part 2 with English subtitles

https://www.youtube.com/watch?v=zVdWzSPD3Ug
https://www.youtube.com/watch?v=kSB2nCUY2pg